Slávnostné oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi – Slovenský Červený kríž, ÚzS Košice-mesto

Ďalšie články