Slávnostné oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi vzdalo hold hrdinom, ktorí zachraňujú životy

Košice, 14. júna 2024 – V tento významný deň sa v Sobášnej sieni Mestského úradu MČ Košice-Staré Mesto konalo slávnostné oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi. Podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi, aby sa tak vzdala úcta a poďakovanie tým, ktorí nezištne darujú najvzácnejšiu tekutinu – krv.

Slávnostné podujatie sa nieslo v duchu vďaky a uznania. Po úvodných príhovoroch nasledovalo odovzdávanie oceneníplaketa prof. MUDr. Jana Janského a medaila prof. MUDr. Jána Kňazovického darcom krvi za územné spolky SČK Košice-okolie a SČK Košice-mesto. Ocenenia si prevzalo celkom 42 darcov krvi – z toho symbolicky 1 bronzová plaketa, 4 strieborné plakety, 14 zlatých plakiet, 9 diamantových plakiet prof. MUDr. Jana Janského a 14 darcov si prevzalo Kňazovického medailu.

Touto cestou vyjadrujeme vďaku všetkým darcom krvi za ich odhodlanie a šľachetný čin. Darovanie krvi je vzácny dar, ktorý dokáže urobiť zázrak, liečiť vážne choroby, vykonávať operácie a zachraňovať ľudí po úrazoch a krvných stratách. Nech sú pre Vás tieto ocenenia pripomienkou za Vašu nezištnú pomoc druhým, často neznámym ľuďom. Vaša odvaha a ochota pomôcť nech sú inšpiráciou pre nás všetkých. Všetkým darcom krvi prajeme pevné zdravie, veľa šťastia a spokojnosti v živote.

Poďakovanie patrí aj všetkým dobrovoľníkom a zamestnancom, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii tohto podujatia.

Ďalšie články