Socializačné aktivity

DSSSocializačná aktivita  –   „Hráme sa a tvoríme s hlinou“ – tvorba keramických výrobkov – 5 PSS

Vzdelávanie zamestnancov:

Kurz Prvej pomoci 33 hod. – 2 pracovníčky

Kurz Prvej pomoci 8 hod. – 1 pracovníčka

Projekt – Umelecké terapie v praxi – workshop Ruky – 1 pracovníčka

 

„Hráme sa a tvoríme s hlinou“ – tvorba keramických výrobkov – 5 PSS

Ďalšie články