ŠTEDRÁ DARKYŇA 

Pani Miriama nakúpila a priniesla trvanlivé potraviny, ktoré sme prostredníctvom Slovenského Červeného kríža, Košice-mesto mohli darovať ďalej. Aj touto cestou sa chceme poďakovať za jej veľkodušnosť. Potraviny pomohli najmä viacdetným rodinám, nízkopríjmovým seniorom a ľuďom v núdzi. 

Ďalšie články