STRETNUTIE S ARTE-TERAPEUTKOU Mgr. Kristínou Čopovou vďaka podpore Nadácie Henkel Slovensko

Veľmi pekne ďakujeme našej pozvanej arte-terapeutke Mgr. Kristíne Čopovej, ale aj všetkým zúčastneným. V rámci spoločného stretnutia sme sa venovali nie len spoznávaniu našich emócií za posledné obdobie, ale používali sme aj výtvarné prostriedky a techniky k nášmu sebavyjadreniu. Pomocou skupinovej práce sme sa venovali spoločnému stvárneniu stromu života a pokúšali sa tak nájsť odpovede na rôzne otázky, ktoré často nevieme v živote pochopiť, alebo verbálne uchopiť. Vďaka skvelej nálade a uvoľnenej atmosfére sa nám spoločne podarilo stvárniť našu osobitú vnútornú výpoveď a sebavyjadrenie. Zo stretnutia sme všetci odchádzali príjemne uvoľnení, zbavení ťaživých vecí a skvele naladení na zvyšok dňa. Spoločne sme sa zhodli, že veľmi uvítame ďalšie spoločné stretnutie a veríme, že kamarátstva, ktoré vznikli pretrvajú aj po stretnutí. Táto aktivita sa uskutočnila vďaka podpore Nadácie Henkel Slovensko.

Ďakujeme.

Ďalšie články