Strom splnených prianí – 2022

Darčeky sú už u nás…
 
V tento predvianočný čas sa spoločne so Strom splnených prianí o.z. tešíme, že spoločne môžeme plniť sny naším detičkám a seniorom (SČK Košice – mesto-KPK, ŠSP; Zem detí n.o. Košice), ktorí si pre rôzne dôvody nemôžu nájsť pod vianočným stromčekom svoje vytúžené darčeky. Tieto sny im tento rok pomáhajú plniť zamestnanci spoločností ZSSK a Sensoneo.
 
Spoločne s Vami vkladáme pod stromček darčeky 80 deťom a seniorom zo Slovenska a Ukrajiny.
 
Ďakujeme, že nám pomáhate plniť ich sny.
 

Ďalšie články