Študentská kvapka krvi

Študentská kvapka krvi 2018 –  poďakovanie

 

Tlačová správa  

 

V Košiciach sme počas kampane Študentská kvapka krvi®spoločne oslovili sme 2571 darcov krvi , krv darovalo 2152 darcov,  z toho 506 prvodarcov

 

V spolupráci s Miestnymi spolkami SČK, školami a  Študentskými internátnymi radami k 16.11. 2018  sme zorganizovali 14 mobilných odberov a  4 odbery vzhľadom k termínom sa uskutočnia po 16.11.2018. 

 

Spoločné odbery  krvi  na transfuziologickom oddelení v Košiciach:

ŠI Medická /  https://www.simedke.sk/index.php/studentska-kvapka-krvi , SPŠ elektrotechnická, SOŠ Bocatiová, Gymnázium Poštová, Športové gymnázium , SZŠ Kukučínova a SZŠ Moyzesová.

 

Mobilné odbery krvi:

12.10. – SSOŠ Bukovecká sa pripojila k MO na MČ Jazero /

16. 10. Materská škola Šafáriková /

18.10. Evanjelické gymnázium/ MS SČK /

23.10. Gymnázium Šrobárová / MS SČK / https://www.srobarka.sk/studentska-kvapka-krvi-2/

25. 10. Gymnázium Trebišovská / MS SČK /

5. a 6.11. UVL /

6.11. Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach/

7.11. Gymnázium sv. T. Akvinského/ MS SČK/

12.11. SPŠ dopravná / MS SČK /

13.11. SOŠ automobilová/ MS SČK /

13.11. SPŠ stavebná a geodetická k MO sa pripoja i študenti ŠÚV v Košiciach /

15.11. Obchodná akadémia Polárna /http://www.polarka.sk/aktuality/studentska-kvapka-krvi-2018

16.11. SOŠ Ostrovského Košice /

a pokračujeme i po termíne Študentskej kvapky krvi:

23. 11. Gymnázium M.R. Štefánika

26.11. Školský internát Jedlíkova 5  

27.11. OA Watsonová

Policajná akadémia

Poďakovanie

Ďalšie články