Študentská kvapka krvi – Gymnázium Trebišovská 12, Košice

„SHAREni svoju krv a život ti dá LIKE.“

Dňa 15.11.2023 NTS SR uskutočnila v rámci kampane Študentská kvapka krvi 2023 mobilný odber krvi na Gymnáziu Trebišovská 12 v Košiciach. Všetkým darcom chceme týmto poďakovať a dať jeden veľký „LIKE“.

 

Ďalšie články