Študentská kvapka krvi – Letecká fakulta TUKE – bol to už ich 9. ročník ŠKK

„SHAREni svoju krv a život ti dá LIKE.“
 
Pondelok 6.11.2023 sa na Leteckej fakulte TUKE niesol v duchu pomoci tým, ktorí to potrebujú. Aj na tohtoročnom výjazdovom odbere krvi študenti LF TUKE ukázali, že im je blízke pomáhať druhým. Nielen darovaním, ale aj pomocou pri organizácii a podpore akcie. Touto cestou sa chceme poďakovať 43 darcom za statočnosť a ochotu darovať kúsok seba. Akciu škola tradične zakončila tombolou, z ktorej si darcovia odniesli okrem skvelého pocitu aj pekné ceny. 
 
 

Ďalšie články