Študentská kvapka krvi 2023

Aktuálna kampaň Študentskej kvapky krvi 2023: Študentská kvapka krvi 2023 – Slovenský Červený kríž (redcross.sk)https://redcross.sk/kampan/studentska-kvapka-krvi-2023/


 

Kampaň Študentská kvapka krvi® je zapísaná v registri ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva SR.