Študijná cesta vo Švajčiarsku

V Zurichu a jeho okolí sa v termíne 1.7.- 6.7.2012 uskutočnila študijná cesta pracovníkov DSS SČK ÚzS Košice mesta a Spojenej školy – partnera projektu. Cieľom cesty bolo získať poznatky a skúseností podobných zariadení vo Švajčiarsku v súvislosti so zavádzaním konceptu Centra komplexných služieb starostlivosti v Domove sociálnych služieb SČK, Územný spolok Košice – mesto. 

Pracovný program pozostával z odborných diskusií a exkurzií v zariadeniach sociálnych služieb švajčiarskeho partnera projektu – nadácie Stiftung Wohnraum für jüngere Behinderte, ako aj v zariadeniach ďalších organizácií: Vereinigung Cerebral Zürich, Heim Tanne, Schweizerische Stiftung für Taubblinde, Langnau a. Albis a Stiftung Vivendra či v špeciálnej škole -Heilpädagogische Schule, Zürich. Predmetom výmeny poznatkov a skúsenosti bol spôsob spolupráce zamestnancov s klientmi a rodinnými príslušníkmi, práca s dobrovoľníkmi, formy a spôsoby uplatňovania verbálnej a neverbálnej komunikácie s klientmi, procesy zostavovania a uplatňovania individuálnych rozvojových plánov klientov, systematické uplatňovanie procesného riadenia organizácie (procesné modely v riadení zariadenia a v starostlivosti o klientov), prepojenie vzdelávacieho procesu a terapií, vzdelávanie a motivácia odborného personálu a pod. Predmetom diskusie boli aj možnosti pre ďalšiu odbornú spoluprácu a zapojenie švajčiarskych expertov do projektu.