Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1000 EUR

Projekt CESTA pre postihnuté deti a mladistvých: Domov sociálnych služieb ako CEntrum komplexných služieb STArostlivosti

(v zmysle ustanovenia § 102 ods. 4) zákona č. 25/ 2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

Zákazky za 2. kvartál 2013
Zákazky za 1. kvartál 2013
Zákazky za 4. kvartál 2012
Zákazky za 3. kvartál 2012
Zákazky za 2. kvartál 2012