Svetový deň darcov krvi – 14. jún 2020

Vo Svetový deň darcov krvi, 14. júna 2020 o 9, 30 hod.,  na slávnosť Kristovho Tela a Krvi, bude košický arcibiskup Mons. Bernard Bober,  v Dóme sv. Alžbety v Košiciach, sláviť svätú omšu ZA DARCOV KRVI.

Vo Svetový deň darcov krvi , 14. 06. 2020 v nedeľu – bude na pracoviskách NTS SR Deň otvorených dverí, od 8, 00 hod. do 14, 00 hod.

slávenie svätej omše za darcov krvi a deň otvorených dverí v NTS SR (pre viac info kliknite sem).

Ďalšie články