Svetový deň prvej pomoci

Pri príležitosti Svetového dňa prvej pomoci  v spolupráci s Okresným  riaditeľstvom  Policajného zboru v Košiciach sme dňa 13. 09. 2018 pripravili preventívno –  výchovnú akciu zameranú na preverenie úrovne vedomostí vodičov motorových vozidiel z poskytovania prvej pomoci pri zraneniach a úrazoch spôsobených pri dopravných nehodách a kontrolu lekárničiek.

Praktické otázky z prvej pomoci a názorné ukážky na figuríne vedelo zodpovedať z 19 zastavených vodičov len 7 vodičov.

https://sk-sk.facebook.com/policiaslovakia/

Ďakujeme našim dobrovoľníkom Diane Katonovej  a Jurajovi Mražikovi, ktorí sa aktivity zúčastnili.

s Okresným  riaditeľstvom  Policajného zboru v Košiciach sme dňa 13. 09. 2018 pripravili preventívno –  výchovnú akciu zameranú na preverenie úrovne vedomostí vodičov motorových vozidiel z poskytovania prvej pomoci pri zraneniach a úrazoch spôsobených pri dopravných nehodách a kontrolu lekárničiek.

Ďalšie články