SVETOVÝ DEŇ PRVEJ POMOCI 2019

Sú ľudia, ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti. Dôvodov, prečo sa tak stalo, je viac. Strata práce, bývania, krízová situácia, zhoršenie zdravotného stavu, zdravotné postihnutie alebo vysoký vek, či materská dovolenka sú situácie, kedy kontakt s ostatnými je obmedzený a vzdelávanie nedostupné.

My v Slovenskom Červenom kríži sme tu pre všetkých. Prvá pomoc nás môže zblížiť, môže spojiť aspoň na pár chvíľ.

Naše kurzy prvej pomoci sú pre všetkých. Aj pre osoby so zdravotným postihnutím, nevidiacich, či nepočujúcich, ľudí bez domova, väzňov. Tí všetci, ak chcú,  môžu sa spolu s nami naučiť poskytovať prvú pomoc a zachrániť život.

Sobota 14. septembra 2019 bude v znamení osláv Svetového dňa prvej pomoci, pripravili sme pre Vás ukážky poskytovania prvej pomoci, kurzy prvej pomoci. http://kosice.redcross.sk/kurz_prvej_pomoci      www.redcross.sk/spolky

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Sobota 14. septembra 2019 bude v znamení osláv Svetového dňa prvej pomoci

Ďalšie články