Svetový deň záchrany života 2019

Čo urobíte, ak sa človek vedľa Vás ocitne v bezprostrednom ohrození života?

Určite zavoláte záchrannú zdravotnú službu.

O prežití však v prípade náhlej zástavy srdca rozhodujú prvé minúty.  Preto okamžite začnite s kardiopulmonálnou resuscitáciou.

Kým prídu záchranári, postihnutý človek je úplne odkázaný na pomoc ľudí vo svojej blízkosti. Teda na Vás.

VIDEO  http://www.srr.sk/dzz2018-o-projekte.page

Ako správne resuscitovať, používať automatický externý defibrilátor (AED) a základy poskytovania prvej pomoci Vás radi naučíme na našich kurzoch http://www.redcross.sk/spolky.  Košice – http://kosice.redcross.sk/uvod

16.10.2019 sme si pripomenuli Svetový deň záchrany života

Ďalšie články