Termíny kurzovNÁZOV KURZU
REALIZÁCIA KURZOVTERMÍNY
Kurz opatrovania (226 vyuč. hod.)1x za 2 mesiace01.06.2021
Kurz opatrovania detí (226 vyuč. hodín)1x za 2 mesiace2021
Kurz prvej pomoci (8 vyuč. hodín)1x za mesiac24.06.2021
Kurz prvej pomoci (16 vyuč. hodín)1x za 2 mesiace2020
Kurz prvej pomoci (33 vyuč. hodín)1x za štvrťrok2020
Kurz prvej pomoci pre mamičky, oteckov a starých rodičov (4 vyuč. hodiny)1x za štvrťrok2021
Kurz odbornej spôsobilosti pre prácu s potravinami1x za mesiac2021
Kurz odb. spôsobilosti pre prácu v zariadeniach školského stravovania1x za štvrťrok2021
Kurz odb. spôsobilosti pre prácu v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo1x za štvrťrok14.06.-15.06. 2021
Kurz odb. spôsobilosti na činnosť pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe1x za rok21.06.-22.06 a 23.06-24.06. 2021
Kurz odb. spôsobilosti na činnosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovod. zariadení na umelých kúpaliskách1x za rok29.06.-30.06. 2021

V prípade prihlásenia účastníkov v počte 10 je možné realizovať kurz aj mimo uvedených termínov.


Kontakt: 0911 622 486; kurzy.ke@redcross.sk