Termíny kurzov

NÁZOV KURZUREALIZÁCIA KURZOVTERMÍNY
Kurz opatrovania (226 vyuč. hod.)1x za 2 mesiace17.04.2023
Kurz opatrovania detí (226 vyuč. hodín)1x za 2 mesiace2023
Kurz prvej pomoci (8 vyuč. hodín)1x za mesiac 05.05.2023,
22.05.2023
Kurz prvej pomoci (16 vyuč. hodín)1x za 2 mesiace29.-30. 05.2023
Kurz prvej pomoci (33 vyuč. hodín)1x za štvrťrok24.-26.07.2023
Kurz prvej pomoci pre mamičky, oteckov a starých rodičov (4 vyuč. hodiny)1x za štvrťrok2023
Kurz odbornej spôsobilosti pre prácu s potravinami1x za mesiac 2023
Kurz odb. spôsobilosti pre prácu v zariadeniach školského stravovania1x za štvrťrok19.-20.06.2023
Kurz odb. spôsobilosti pre prácu v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo1x za štvrťrok23.-24.05.2023
Kurz odb. spôsobilosti na činnosť pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe1x za rok13.-14.06.2023
Kurz odb. spôsobilosti na činnosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovod. zariadení na umelých kúpaliskách1x za rok06.-07.06.2023

V prípade prihlásenia účastníkov v počte 10 je možné realizovať kurz aj mimo uvedených termínov.


Kontakt: 0911 622 486; kurzy.ke@redcross.sk