Termíny kurzov

NÁZOV KURZUREALIZÁCIA KURZOVTERMÍNY
Kurz opatrovania (226 vyuč. hod.)1x za 2 mesiace2. september 2021
Kurz opatrovania detí (226 vyuč. hodín)1x za 2 mesiace2021
Kurz prvej pomoci (8 vyuč. hodín)1x za mesiac19. október 2021
Kurz prvej pomoci (16 vyuč. hodín)1x za 2 mesiacejeseň 2021
Kurz prvej pomoci (33 vyuč. hodín)1x za štvrťrok2021
Kurz prvej pomoci pre mamičky, oteckov a starých rodičov (4 vyuč. hodiny)1x za štvrťrok2021
Kurz odbornej spôsobilosti pre prácu s potravinami1x za mesiac4.,5.,6. a 18.,19.,20. október 2021
Kurz odb. spôsobilosti pre prácu v zariadeniach školského stravovania1x za štvrťrok06.-07. september 2021
Kurz odb. spôsobilosti pre prácu v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo1x za štvrťrok23. a 24. august 2021
Kurz odb. spôsobilosti na činnosť pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe1x za rokjún 2022
Kurz odb. spôsobilosti na činnosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovod. zariadení na umelých kúpaliskách1x za rokjún 2022

V prípade prihlásenia účastníkov v počte 10 je možné realizovať kurz aj mimo uvedených termínov.


Kontakt: 0911 622 486; kurzy.ke@redcross.sk