Termínovník kurzov

NÁZOV KURZUREALIZÁCIA KURZOVTERMÍNY
Kurz opatrovania (226 vyuč. hod.)1x za 2 mesiace15.4.2024
Kurz opatrovania detí (226 vyuč. hodín)1x za 2 mesiace2024
Kurz prvej pomoci (8 vyuč. hodín)1x za mesiac3.4.2024, 11.4.2024 
Kurz prvej pomoci (16 vyuč. hodín)1x za 2 mesiacemáj 2024
Kurz prvej pomoci (33 vyuč. hodín)1x za štvrťrok15., 16., 17. máj 2024
Kurz prvej pomoci pre mamičky, oteckov a starých rodičov (4 vyuč. hodiny)1x za štvrťrok2024
Kurz odbornej spôsobilosti pre prácu s potravinami1x za mesiac25., 26, 27. marca 2024,                   20., 21., 22. mája 2024
Kurz odb. spôsobilosti pre prácu v zariadeniach školského stravovania1x za štvrťrok8., 9. apríl 2024
Kurz odb. spôsobilosti pre prácu v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo1x za štvrťrokmáj 2024
Kurz odb. spôsobilosti na činnosť pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe1x za rok máj 2024
Kurz odb. spôsobilosti na činnosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovod. zariadení na umelých kúpaliskách1x za rokjún 2024
Slovenský Červený kríž, ÚzS Košice-mesto, 2. poschodie / červená šípka

Pozn.: V prípade prihlásenia účastníkov v počte 10 je možné realizovať kurz aj mimo uvedených termínov.


Kontakt: 0911 622 486; kurzy.ke@redcross.sk