Termíny kurzov

NÁZOV KURZUREALIZÁCIA KURZOVTERMÍNY
Kurz opatrovania (226 vyuč. hod.)1x za 2 mesiace19. september 2022
Kurz opatrovania detí (226 vyuč. hodín)1x za 2 mesiace2022
Kurz prvej pomoci (8 vyuč. hodín)1x za mesiac26. október 2022
Kurz prvej pomoci (16 vyuč. hodín)1x za 2 mesiacejeseň 2022
Kurz prvej pomoci (33 vyuč. hodín)1x za štvrťrok2022
Kurz prvej pomoci pre mamičky, oteckov a starých rodičov (4 vyuč. hodiny)1x za štvrťrok 2022
Kurz odbornej spôsobilosti pre prácu s potravinami1x za mesiac21., 22., 23. november 2022
Kurz odb. spôsobilosti pre prácu v zariadeniach školského stravovania1x za štvrťrok12., 13. september 2022
Kurz odb. spôsobilosti pre prácu v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo1x za štvrťrok24., 25. október 2022
Kurz odb. spôsobilosti na činnosť pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe1x za rokjún 2023
Kurz odb. spôsobilosti na činnosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovod. zariadení na umelých kúpaliskách1x za rokjún 2023

V prípade prihlásenia účastníkov v počte 10 je možné realizovať kurz aj mimo uvedených termínov.


Kontakt: 0911 622 486; kurzy.ke@redcross.sk