Termíny kurzov

NÁZOV KURZUREALIZÁCIA KURZOVTERMÍNY
Kurz opatrovania (226 vyuč. hod.)1x za 2 mesiace19. september 2022
Kurz opatrovania detí (226 vyuč. hodín)1x za 2 mesiace2022
Kurz prvej pomoci (8 vyuč. hodín)1x za mesiac24. august 2022
Kurz prvej pomoci (16 vyuč. hodín)1x za 2 mesiacejeseň 2022
Kurz prvej pomoci (33 vyuč. hodín)1x za štvrťrok13., 14., 15. júl 2022
Kurz prvej pomoci pre mamičky, oteckov a starých rodičov (4 vyuč. hodiny)1x za štvrťrok 2022
Kurz odbornej spôsobilosti pre prácu s potravinami1x za mesiac18., 19., 20. júl a 5., 6., 7. september 2022
Kurz odb. spôsobilosti pre prácu v zariadeniach školského stravovania1x za štvrťrok12., 13. september 2022
Kurz odb. spôsobilosti pre prácu v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo1x za štvrťrokjeseň 2022
Kurz odb. spôsobilosti na činnosť pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe1x za rok11. a 12. júl 2022
Kurz odb. spôsobilosti na činnosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovod. zariadení na umelých kúpaliskách1x za rok6. a 7. júl 2022

V prípade prihlásenia účastníkov v počte 10 je možné realizovať kurz aj mimo uvedených termínov.


Kontakt: 0911 622 486; kurzy.ke@redcross.sk