Termíny kurzovNÁZOV KURZU
REALIZÁCIA KURZOVTERMÍNY
Kurz opatrovania (226 vyuč. hod.)1x za 2 mesiace2020
Kurz opatrovania detí (226 vyuč. hodín)1x za 2 mesiace2020
Kurz prvej pomoci (8 vyuč. hodín)1x za mesiac4. a 18. november 2020
Kurz prvej pomoci (16 vyuč. hodín)1x za 2 mesiace2020
Kurz prvej pomoci (33 vyuč. hodín)1x za štvrťrok2020
Kurz prvej pomoci pre mamičky, oteckov a starých rodičov (4 vyuč. hodiny)1x za štvrťrok2020
Kurz odbornej spôsobilosti pre prácu s potravinami1x za mesiac23., 24. a 25. november 2020
Kurz odb. spôsobilosti pre prácu v zariadeniach školského stravovania1x za štvrťrok2020
Kurz odb. spôsobilosti pre prácu v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo1x za štvrťroknovember 2020
Kurz odb. spôsobilosti na činnosť pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe1x za rok2020
Kurz odb. spôsobilosti na činnosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovod. zariadení na umelých kúpaliskách1x za rok2020

V prípade prihlásenia účastníkov v počte 10 je možné realizovať kurz aj mimo uvedených termínov.


Kontakt: 0911 622 486; kurzy.ke@redcross.sk