Informácie k výjazdovému – mobilnému odberovému miestu

Testovanie je realizované na základe objednávky priamo v mieste určenom objednávateľom (školské zariadenie, firma, obec, …).

ORIENTAČNÁ CENA

*6,70€ / 1 testovaná osoba. Cenová ponuka Vám bude vypracovaná a zaslaná e-mailom podľa Vami požadovaných individuálnych podmienok. *(Orientačná cena, testovanie v meste Košice, cena zahŕňa náklady na personál, ochranné pomôcky, dezinfekciu, odvoz biologického odpadu, testovacie sady, doprava).

ČO MUSÍTE VEDIEŤ O TESTOVANÍ OCHORENIA COVID-19 Ag TESTOM

 • Antigénový test je vhodný:
  • u pacientov, ktorí majú klinické príznaky respiračného ochorenia,
  • u pacientov 10 – 14 dní od začiatku ochorenia COVID-19, ktorí už nemajú klinické príznaky,
  • u pacientov medzi 6. – 10. dňom od kontaktu s pacientom, ktorý mal RT-PCR metodikou potvrdenú prítomnosť infekcie COVID-19 a nemá príznaky,
  • pri pravidelnom testovaní v intervale 7 – 10 dní.
 • Antigénový test nie je vhodný:
  • u bezpríznakových pacientov, ktorí sú 1. – 5. deň po kontakte s pacientom s ochorením
 • Testovanie prebieha za prísnych epidemiologických opatrení, miestnosti sú pravidelne dezinfikované.
 • Vzorky potrebné pre testovanie odoberá iba zdravotnícky personál. Vzorky sú bezpečne zlikvidované certifikovanou organizáciou.
 • Zdravotníci sú vopred testovaní.
 • Test môžete absolvovať priamo u Vás na pracovisku, obecnom úrade, v školskom zariadení, …

POSTUP PRI TESTOVANÍ

  • Po vstupe do odberného miesta si vydezinfikujte ruky. Dezinfekčné prostriedky sú na mieste k dispozícii.
 • Administratíva
  • Následne Vás čakajú jednoduché administratívne úkony – určenému pracovníkovi sa preukážete občianskym preukazom a u detí do 15 rokov kartičkou poistenca.
  • Po registrácii dostanete pridelené číslo.
  • Výsledok z testovania Vám bude zaslaný formou SMS správy.
  • O vystavenie výsledku z testovania v papierovej forme požiadajte personál administratívy.
  • Následne si vyfúkajte nos a odkašlite, vreckovku zahoďte.
 • Odber
  • Zdravotníkovi ukážete pridelené číslo za účelom kontroly.
  • Zdravotník Vám následne odoberie vzorku z nosohltana jemnou tyčinkou.
 • Čakanie na výsledky
  • O výsledku Vám bude vystavené potvrdenie.
 • Odovzdanie výsledkov
  • Zdravotník Vás privolá podľa prideleného čísla k pracovisku.
  • Zdravotník Vám diskrétne odovzdá výsledok z testovania, kde bude poučenie, čo robiť v prípade negatívneho a pozitívneho výsledku.
  • Odchádzate z odberného miesta, v prípade pozitívneho výsledku do domácej 14-dňovej karantény.

Objednávky zasielajte na mom.ke@redcross.sk. (V objednávke uveďte: identifikačné údaje objednávateľa, miesto testovania – adresa, dátum testovania, počet testovaných osôb, kontaktná osoba, kontakty).

Informácie poskytujeme počas pracovných dní na mom.ke@redcross.sk.

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR – Ag TESTOVANIE

Právnym základom spracúvania osobných údajov je § 5 ods. 1. písmeno e), zákona č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža. Prevádzkovateľom je Slovenský Červený kríž, Grösslingová 24, 814 46 Bratislava , IČO: 00177466.