Tlačová správa

Kampaň k Svetovému dňu boja proti AIDS 2020

Bratislava, 30. november 2020Prvého decembra si pripomíname Svetový deň boja proti AIDS, pri príležitosti ktorého Mládež Slovenského Červeného kríža (SČK) poukazuje na možnosti, dôležitosť i potrebu HIV prevencie. Pandémia ochorenia COVID-19 obmedzila aj realizáciu aktivít Mládeže Slovenského Červeného kríža pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS, v dôsledku čoho sme boli nútení aktivity spojené s kampaňou preniesť do sveta sociálnych sietí.

 Aktivity Mládeže SČK sa zameriavajú na edukáciu mladých ľudí, ako aj širokej verejnosti, o problematike HIV/AIDS, pričom hlavným cieľom je šíriť povedomie o HIV prevencii, ktorá predstavuje najúčinnejší nástroj v boji proti tomuto vírusu.

Mládež SČK kríža sa problematike HIV/AIDS venuje už od roku 1997. V dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 sme boli nútení tohtoročný 24. ročník kampane Sviečkový pochod, a k nej prislúchajúce aktivity, uskutočniť online. Od 17. novembra uverejňujeme na sociálnych sieťach Mládeže SČK informačné plagáty o víruse HIV a AIDS, články bližšie popisujúce túto problematiku, ako aj videá zachytávajúce zrealizované aktivity za posledné roky.

Dôležitou súčasťou našej kampane je aj snaha o odstránenie diskriminácie a stigmatizácie voči HIV pozitívnym ľuďom, keďže s témou HIV/AIDS sa spája množstvo predsudkov, osočovanie zo strany druhých, ako aj odsudzovanie. Toto všetko predstavuje len malú časť z toho, čomu musia HIV pozitívni ľudia, okrem svojho ochorenia, čeliť. Nikto z nás si nezaslúži takéto zaobchádzanie, a preto kampaňou vyzývame na zahodenie predsudkov, ktoré ľudia voči HIV pozitívnym ľuďom majú, ako sa aj usilujeme naviesť verejnosť na spoločnú cestu vzájomnej ľudskej tolerancie, empatie a súcitu.

Vrchol tohtoročnej online kampane predstavuje video, ktorým chceme vyjadriť podporu ľuďom žijúcim s HIV/AIDS a tiež si uctiť pamiatku 33 miliónov obetí, ktoré si toto ochorenie doposiaľ vyžiadalo. Do tvorby tohto videa sa okrem dobrovoľníkov Mládeže Slovenského Červeného kríža a predstaviteľov Slovenského Červeného kríža zapojili aj známe slovenské osobnosti, ako napríklad atlét a olympijský víťaz Matej Tóth, speváčka Katarína Knechtová, moderátorka a redaktorka Veronika Cifrová Ostrihoňová, komik Juraj Tabaček a František Košarišťan (Fero Joke), herec Oliver Oswald, moderátor Viktor Vincze, ako aj  a prezident Slovenského Červeného kríža Viliam Dobiáš. Vytvorené video bude uverejnené 1. decembra prostredníctvom sociálnej siete Facebook na stránke Mládež Slovenského Červeného kríža/Slovak Red Cross Youth o 12:00.

Od roku 2015 realizujeme pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS Národnú súťaž HIV/AIDS prevencie pre stredné školy. Minulý rok sa jej v prvom kole zúčastnilo 72 stredných škôl a gymnázií z celého Slovenska. Aktuálna situácia nám neumožňuje zrealizovať 6. ročník súťaže, ale pevne veríme, že budúci rok to už možné bude. 

V prípade záujmu dozvedieť sa viac o realizovaných aktivitách môžete navštíviť facebookovú stránku s názvom Národný projekt Mládeže SČK SOM – Spolu ochránime mládež alebo webovú stránku http://aidsprevencia.redcross.sk/, na ktorej máte možnosť podporiť kampaň online zapálením sviečky za obete AIDS, ako sa aj dozvedieť viac informácií o aktivitách Mládeže Slovenského Červeného kríža v rámci HIV/AIDS prevencie.

Kontaktné osoby za Mládež Slovenského Červeného kríža:

Bc. Viktória Šutová, koordinátorka projektu HIV/AIDS prevencie – 0907 454 266

Matej Gocník, prezident Mládeže Slovenského Červeného kríža – 0915 888 706

 

Ďalšie články