Týždeň dobrovoľníctva od 14. – 30.9.2018

Týždeň dobrovoľníctva:

 https://www.facebook.com/Dobrovo%C4%BEn%C3%ADcke-centrum-Ko%C5%A1ick%C3%A9ho-kraja-1498856707095566/

 alebo na www.dckk.sk/tyzden-dobrovolnictva-2018/

 

Link na udalosti na Facebooku:

https://www.facebook.com/events/2164008320546146/

https://www.facebook.com/events/1977562389202167/

od 14. do 30.9.2018

Ďalšie články