Týždeň dobrovoľníctva

Zapojili sme sa do Týždňa dobrovoľníctva od 16. do 22. septembra 2016 v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom.

NAŠE AKTIVITY

21. septembra:
"Poď medzi nás a nauč sa prvú pomoc"
aktivita pre stredné školy , s cieľom ovládať zásady poskytovania prvej pomoci teoreticky aj prakticky.  
Nadobudnúť  zručností  v prvej pomoci, vytvárať družstvá prvej pomoci na ich pôsobenie v školách. 
Čas zorganizovanej aktivity :

8.00 do 11.00 hod. / jedna skupina  maximálne 15 študentov
11.30 do 14.30 hod. / druhá skupina maximálne 15 študentov
prihlásiť sa môžete na kosice@redcross.sk , p. Grácová
www.kosice.redcross.sk

 

22. septembra:
"Jesenné kreácie v záhrade a tvorivej  dielni."
Aktivita pre dobrovoľníkov stredných škôl a  pre všetkých , ktorí chcú získať nové skúsenosti pri práci so zdravotne znevýhodnenými deťmi.
Ponúkame možnosť aktívne sa zapojiť do činnosti s deťmi v Centre komplexných služieb starostlivosti, pomôcť v našej záhrade – jesenná úprava, hry a práca s jesennými prírodninami. 
Čas zorganizovanej aktivity :  9:00 – 15:00
prihlásiť sa môžete na dss.ke@redcross.sk , p. Repejová
www.kosice.redcross.sk

http://www.dckk.sk/tyzden-dobrovolnictva/aktualne-ponuky/

http://www.dckk.sk/tyzden-dobrovolnictva/aktualne-ponuky/

Ďalšie články