Učíme sa prvú pomoc

Učíme sa prvú pomoc

 

Počas letných prázdnin získavali deti nové zážitky a skúsenosti v prímestskom tábore LeTomáš, organizovanom Gymnáziom sv. Tomáša Akvinského v Košiciach. Jeden z workshopov bol zameraný na prvú pomoc. S dobrovoľníkmi SČK sa naučili resuscitovať, ošetrovať zlomeniny, privilať prvú pomoc, zachraňovať pri dusení. Najviac ich zaujal nácvik resuscitácie na figuríne.

J. Jaščurová, predsedníčka MS SČK pri Gymnáziu sv. T. Akvinského

Počas letných prázdnin získavali deti nové zážitky a skúsenosti

Ďalšie články