Ukážky prvej pomoci pre žiakov ZŠ sv. Košických mučeníkov

Pri príležitosti Svetového dňa prvej pomoci sme v piatok 7. septembra pre žiakov Základnej školy sv. Košických mučeníkov v Košiciach pripravili dopoludnie zamerané na aktivity s ukážkami prvej pomoci. Cieľom tohto podujatia bolo zvýšiť povedomie mladých ľudí o významnej úlohe prvej pomoci v každodenných a krízových situáciách. Pointou tejto akcie bolo poskytnúť rady a návody ako ošetriť najčastejšie poranenia, ako reagovať v situáciách ohrozujúcich život a zdravie človeka. Žiaci si mohli v prírode precvičiť za asistencie záchranárov, ako správne poskytnúť prvú pomoc, tak aby nezaváhali, keď ide o život a o boj s časom. Zážitkovou formou sme chceli zároveň pripomenúť a oceniť ľudí, ktorí zohrávajú dôležitú úlohu pri poskytovaní prvej pomoci. Prácu s deťmi na stanovištiach viedli členovia Hliadky mladých záchranárov, ktorí demonštrovali ukážky prvej pomoci pri zlomeninách, krvácaní, šoku, popáleninách, bezvedomí, techniky obväzovania a iné. Súčasťou zdravotnej prípravy boli aj vedomostný kvíz a praktické súťaže, za ktoré sme odmenili tých najšikovnejších a najaktívnejších žiakov, možno budúcich záchranárov.

Podujatie sa uskutočnilo s podporou Slovenského Červeného kríža, územný spolok Košice – mesto v  rámci 1.kola grantovej výzvy 2018 zameranej na podporu miestnych spolkov.

Mgr. Zdenka Krajňáková, Miestny spolok pri Základnej škole sv. Košických mučeníkov v Košiciach

Ďalšie články