Ukážky prvej pomoci v spolupráci OR PZ SR v Košiciach (22.08.2022)

Dňa 22.8.2022 naša mládežníčka prezentovala ukážky prvej pomoci v dennom letnom tábore v Košiciach.

V prípade záujmu naučiť sa poskytovať prvú pomoc alebo ju viac natrénovať, môžete sa prihlásiť na kurz prvej pomoci.

Viac informácií, e-prihláška aj s cenníkom: https://redcross.sk/kosice-mesto/kurz-prvej-pomoci/

Ďalšie články