Umenie poskytnúť prvú pomoc

Je prvá pomoc umením? Na túto otázku by vedeli dať odpoveď študenti Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach.

Aj keď to na prvý pohľad možno nie je zrejmé, prvá pomoc a umenie majú mnoho spoločného. Rovnako ako umenie, aj prvá pomoc by mala byť dostupná všetkým ľuďom – mužom, ženám i deťom každej vekovej kategórie, národnosti či štátnej príslušnosti bez rozdielov.

Umenie má schopnosť človeka povzbudiť, inšpirovať, nadchnúť, okúzliť, znepokojiť, pobúriť či uchvátiť – v každom prípade je však niečím, čo život skvalitňuje a pozdvihuje na omnoho vyššiu úroveň. Mnohí cítia, že bez umenia by život stratil veľkú časť zo svojho čara a sú aj takí, ktorí si bez neho svoj život nedokážu predstaviť. Zatiaľ čo umenie život skvalitňuje a zušľachťuje, prvá pomoc sa snaží chrániť život sám – to najdokonalejšie umelecké dielo, v ktorom sa strhujúco striedajú komédia i dráma, pianissimo i mezzoforte, romantizmus, realizmus i impresionizmus, čiernobiele momenty s pestrofarebnými, aby tak vytvorili veľkolepú symfóniu jedinečnú pre každú ľudskú bytosť.

Ak chce niekto umeniu porozumieť, je potrebné, aby sa o ňom vopred dozvedel aspoň niekoľko základných poznatkov a faktov. Rovnako je to aj s postupmi prvej pomoci. Jej zvládnutie nie je ťažké, no na to, aby jej človek správne porozumel, musí ovládať niektoré dôležité princípy. 

Umelcom sa človek spravidla rodí – je to talent, dar či špecifické nazeranie na svet, ktoré ho odlišujú od ostatných ľudí a robia ho výnimočným. Talent sa, žiaľ, naučiť nedá, no vedomosti a technická zručnosť áno. Aj keď sa každý človek obdarený umeleckým cítením a nadaním nepreslávi a nestane sa svetovo uznávaným majstrom, stále má možnosť tvoriť pre svoje potešenie a radosť svojho okolia. To isté platí aj pri poskytovaní prvej pomoci. Nie každý sa stane profesionálnym záchranárom, lekárom či zdravotníkom, každý však dokáž zvládnuť postupy laickej prvej pomoci, ktoré mu umožnia pomáhať svojim najbližším.

Je teda prvá pomoc umením? Ako tvrdí jeden známy citát: „Najväčším umením je byť človekom.“ Byť človekom nesporne znamená aj ochotu pomôcť tomu druhému v núdzi. Pokiaľ do takejto pomoci vložíme aj kúsok seba, prvá pomoc do sféry umenia patrí tiež…

Prezentácia prvej pomoci pre študentov Fakulty umení vysvetlila a názorne ukázala, ako nielen chrániť, ale dokázať aj zachrániť to najcennejšie umelecké dielo – život sám. Veríme, že 5. marec 2014 bol prínosom nie len pre našich dobrovoľníkov, ale aj pre mladých talentovaných študentov a ich vyučujúcich a zároveň im prajeme veľa síl, kreativity a úspechu pri ich tvorbe.

Je prvá pomoc umením? Na túto otázku by vedeli dať odpoveď talentovaní študenti Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach.

http://kosice.redcross.sk/galerie/umenie-poskytnut-prvu-pomoc

Ďalšie články