UNIVERZITNÝ MOBILNÝ ODBER KRVI 18. máj 2022

Po dlhšej pandemickej pauze sa na Technickej univerzite v Košiciach opäť obnovila tradícia mobilných odberov krvi. V apríli sa touto formou pomáhalo na študentských internátoch Jedlíkova a v stredu 18. mája 2022 zaplnili dobrovoľní darcovia odberné miesto v budove UVP TECHNICOM počas Univerzitného mobilného odberu krvi 2022.
 
Dobročinnej akcie sa zúčastnilo až 55 darcov krvi, čo svedčí o vysokom ľudskom záujme našich študentov a zamestnancov nezištne pomáhať. S vedomím, že jedným darovaním možno zachrániť až tri ľudské životy sa táto ušľachtilá akcia naozaj vydarila.
 
Všetkým dobrovoľným darcom krvi patrí veľká vďaka ako aj pracovníkom košického odberového tímu NTSSR a organizátorom a partnerom univerzitného mobilného odberu.
 
 

Ďalšie články