Valentínka – so ZŠ Hroncova 23

Grantová výzva Valentínka – v spolupráci s FTP Slovakia, s. r. o. 
Siedmaci zo Základnej školy Hroncova 23 už boli na prvých workshopoch u nás v Dome SČK.

 

Fotky zdroj: https://www.zshroncova.sk/valentinka-a-jej-priatelia-boli-sme-uspesni-v-grante/

U nás v Dome SČK sa uskutočnil workshop v spolupráci s FPT Slovakia, s. r. o.

Ďalšie články