Valentínska kvapka krvi

Aktuálne informácie, tlačové správy a vyhodnotenie kampane VKK 2021 tu: redcross.sk/kampan/valentinska-kvapka-krvi-2021/


Tohtoročná kampaň so sloganom Je to v našich rukách upozorňuje na to, že záleží na každom z nás, ktorí krv môžeme darovať, či bude vždy na Slovensku dostatok krvi. Začína 15. februára a potrvá 5 týždňov, do 19. marca 2021.

Táto kampaň nie je naliehavou výzvou a jej cieľom nie je zaťažiť odberové miesta a spôsobovať paniku – zameriava sa najmä na zvyšovanie povedomia o potrebe nepretržitých zásob krvi pre urgentné stavy a plánované operácie.

Počty darcov aj v dôsledku koronavírusu klesajú a s ním súvisiaca mimoriadna situácia priniesla aj zmeny niektorých podmienok pri darovaní krvi.

Opatrenia súvisiace s darovaním krvi berú do úvahy súčasnú pandemickú situáciu:  

Mobilné odbery sú momentálne zrušené, darovať však môžete prísť na pracoviská Národnej transfúznej služby a na hematologicko-transfúziologické oddelenia v nemocniciach na Slovensku.  

Na odber krvi na pracoviskách Národnej transfúznej služby SR je potrebné telefonicky sa objednať na presný dátum a hodinu – predchádza sa tým zhromažďovaniu väčšieho počtu ľudí na jednom mieste 

Darca musí mať ochranné rúško alebo jeho náhradu, pri vstupe na odberové miesto si vydezinfikuje ruky a bude mu odmeraná teplota 

Pred bežným postupom darovania krvi každý darca najprv vyplní tzv. checklist – vstupný skríning darcu krvi k obmedzeniu rizika infekcie COVID-19.  

Darca, ktorý prekonal infekciu spôsobenú koronavírusom  COVID-19,  môže znovu darovať krv 14 dní po vyliečení a negatívnom výsledku testovania na koronavírus. 

Darca, ktorý podstúpil očkovanie proti ochoreniu COVID-19, môže znovu darovať krv najskôr 14 dní po očkovaní.   

*V prípade, že sa u Vás objavia príznaky respiračného ochorenia alebo zvýšená teplota nad 37°C v priebehu 14 dní po darovaní krvi alebo jej zložiek, neodkladne to oznámte pracovisku, kde ste krv darovali.  

Viac podrobností k darovaniu krvi počas pandémie COVID-19