Vyhodnotenie celomestskej Súťaže družstiev mladých zdravotníkov I. a II. stupeň (DMZ I. a II.) – 9.jún 2022

Celomestská súťaž v poskytovaní laickej prvej pomoci družstiev mladých zdravotníkov I. a II. stupeň sa konala dňa 9.6.2022 v spolupráci so Spojenou školou sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice v jej priestoroch školy a na futbalovom ihrisku.

Do súťaže sa prihlásilo 17 družstiev, z toho 8 družstiev v kategórii DMZ I. a 9 družstiev v kategórii DMZ II. Zapojených bolo 12 základných škôl z mesta Košice.

Mladí zdravotníci na teoretickom stanovišti si overili svoje vedomosti o poskytovaní laickej prvej pomoci, bezpríspevkovom darcovstve krvi a histórii, činnosti SČK.

Na praktických stanovištiach predviedli svoje zručnosti v 3 modelových situáciách s figurantmi za prítomnosti prísnych rozhodcov.

Výsledky súťaže DMZ I.

  1. miesto ZŠ Požiarnická 3
  2. miesto ZŠ Kežmarská 28
  3. miesto SSŠ Starozagorská 8

Výsledky súťaže DMZ II.

  1. miesto ZŠ Požiarnická 3
  2. miesto ZŠ Kežmarská 28
  3. miesto ZŠ Park Angelinum 8

 Srdečne blahoželáme víťazným družstvám a pedagógom, ktorí ich na súťaž pripravovali!

 Ďakujeme Spojenej škole sv. Košických mučeníkov za spoluprácu pri organizovaní súťaže, poskytnutie priestorov školy a Východoslovenskému futbalovému zväzu za ihrisko na súťaž.

Taktiež ďakujeme sponzorovi súťaže ZOO Košice a za nesúťažné stanovište preventistom z KR PZ v Košiciach.

 Ďakujeme všetkým zapojeným dobrovoľníkom ÚzS SČK Košice-mesto a Spojenej školy sv. Košických mučeníkov a taktiež figurantom.

Ďalšie články