Vyhodnotenie celomestskej Súťaže družstiev mladých zdravotníkov I. a II. stupeň (DMZ I. a II.)

 

Celomestská súťaž v poskytovaní prvej pomoci družstiev mladých zdravotníkov I. a II. stupeň sa konala dňa 29. mája 2019 v priestoroch ZŠ Požiarnická v Košiciach. Do súťaže sa prihlásilo 21 družstiev – 12 základných škôl, 1 miestny spolok pri ZŠ a 2 osemročné gymnáziá.

Mladí zdravotníci na teoretickom stanovišti si overili svoje vedomosti o Hnutí ČK a ČP, SČK a bezpríspevkovom darcovstve krvi.

Na praktických stanovištiach si vyskúšali svoje zručnosti v 3 modelových situáciách s figurantmi za prítomnosti prísnych rozhodcov.

Výsledky súťaže DMZ I.

  1. miesto ZŠ Požiarnická 3
  2. miesto Miestny spolok pri ZŠ Kežmarská 28
  3. miesto ZŠ Gemerská 2

Výsledky súťaže DMZ II.

  1. miesto ZŠ Kežmarská 28
  2. miesto ZŠ Park Angelinum 8
  3. miesto ZŠ Gemerská 2

 

Srdečne blahoželáme víťazným družstvám a pedagógom, ktorí ich na súťaž pripravovali!

Ďakujeme ZŠ Požiarnická 3 za poskytnutie priestorov školy na súťaž.

Vyhodnotenie súťaže DMZ (I. II. stupeň)

Ďalšie články