VYHODNOTENIE CELOMESTSKEJ SÚŤAŽE DRUŽSTIEV MLADÝCH ZDRAVOTNÍKOV kat. DMZ I. a kat. DMZ II. (2024)

Súťaž v poskytovaní laickej prvej pomoci družstiev mladých zdravotníkov sa konala dňa 29.5.2024 v priestoroch Gymnázia Alejová 1 v Košiciach.
Do súťaže sa prihlásilo 15 družstiev, z toho 6 družstiev v kategórii DMZ I. a 9 družstiev v kategórii DMZ II. Zapojených bolo 9 základných škôl z mesta Košice.
Mladí zdravotníci na teoretickom stanovišti si overili svoje vedomosti o poskytovaní laickej prvej pomoci, bezpríspevkovom darcovstve krvi a histórii, činnosti SČK.
Na praktických stanovištiach predviedli svoje zručnosti v modelových situáciách s figurantmi za prítomnosti prísnych rozhodcov.

Výsledky súťaže DMZ I.
1. miesto ZŠ Kežmarská 30
2. miesto ZŠ Požiarnická 3
3. miesto ZŠ Gemerská 2
Výsledky súťaže DMZ II.
1. miesto ZŠ Požiarnická 3
2. miesto ZŠ Kežmarská 28
3. miesto ZŠ Staničná 13

Srdečne blahoželáme víťazným družstvám a pedagógom, ktorí ich na súťaž pripravovali!

Ďakujeme Gymnáziu Alejová 1 za poskytnutie priestorov školy na súťaž.
Taktiež ďakujeme sponzorovi súťaže papiernictvu Alžbeta Elexová – REFLEX, Komeského 49, Košice a za nesúťažné stanovište preventistom z KR PZ v Košiciach.
Ďakujeme všetkým zapojeným mládežníkom ÚzS SČK Košice-mesto a úžasným figurantom.

Foto: Tomáš Zentko

Ďalšie články