Vyhodnotenie celomestskej Súťaže družstiev prvej pomoci mládeže (DPP M)

Celomestská súťaž v poskytovaní prvej pomoci družstiev prvej pomoci mládeže (DPP M) sa konala dňa 30. mája 2019 v priestoroch ZŠ Požiarnická v Košiciach. Do súťaže sa prihlásilo 14 družstiev – 11 stredných škôl a 2 miestne spolky pri SŠ.

Mládež na teoretickom stanovišti si overila svoje vedomosti o Hnutí ČK a ČP, SČK a bezpríspevkovom darcovstve krvi.

Na praktických stanovištiach si vyskúšali svoje zručnosti v 3 modelových situáciách s figurantmi za prítomnosti prísnych rozhodcov.

Výsledky súťaže DPP M

  1. miesto Gymnázium Poštová 9
  2. miesto Evanjelické gymnázium J. A. Komenského
  3. miesto SZŠ sv. Alžbety

 

Srdečne blahoželáme víťazným družstvám a pedagógom, ktorí ich na súťaž pripravovali!

Ďakujeme ZŠ Požiarnická 3 za poskytnutie priestorov školy na súťaž.

Vyhodnotenie Súťaže DPP M

Ďalšie články