Vyhodnotenie potravinovej zbierky SČK s Kauflandom

Do konca októbra boli odovzdané potravinové balíky 47 príjemcom v núdzi – viacpočetným rodinám, osamelým matkám s deťmi, seniorom. 👏🙂

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, miestnym spolkom zapojených do Potravinovej zbierky SČK s Kauflandom, ktorí odpracovali 170 dobrovoľníckych hodín. Taktiež všetkým tým, ktorí prispeli do zbierky trvanlivých potravín v Kauflande, v pobočkách OC Galéria a na Popradskej ul. v Košiciach.

Vďaka darcom sa nám spoločne podarilo za ÚzS SČK Košice-mesto vyzbierať viac ako 600 kg potravín, ktoré pomôžu ľuďom v núdzi.

Ďalšie články