Výrobky od spoločnosti Syráreň Bell Slovensko a.s. pre ľudí utekajúcich z Ukrajiny

Syráreň Bell Slovensko a.s. darovala svoje výrobky územnému spolku SČK Košice-mesto, ktoré sú určené pre ľudí utekajúcich z Ukrajiny. Za Vašu pomoc a tento dar Vám ďakujeme.

Ďalšie články