Vzdelávanie zamestnancov:

Využitie PSM (SM systém) pri liečbe pohybového aparátu –3 fyzioterapeutky

Psychologické a psychiatrické minimum –2 odborné pracovníčky DSS

Projekt ochrany detí pred domácim násilím – odborné informácie od pracovníčok z ÚPSVaR  Košice – odborná pracovníčka DSS

Umelecké terapie v praxi –workshop Stromy – odborná pracovníčka DSS

Kurz prvej pomoci – absolvovali všetci pracovníci sociálnych a zdravotníckych služieb

 

 

 

Využitie PSM (SM systém) pri liečbe pohybového aparátu –3 fyzioterapeutky

Ďalšie články