Vzdelávanie

C variant umožňuje žiakovi spoznávať svoje vlastné rozvojové možnosti, postupovať podľa vlastných schopností, individuálnym tempom bez toho, aby bol stresovaný spolužiakmi.

0