Workshop pre ľudí zo zdravotným postihnutím

Workschop  pre ľudí so zdravotným postihnutím

V stredu 11. septembra dve sociálne poradkyne z Poradne SČK v rámci terénnej sociálnej práce vycestovali za našimi klientmi 
do Denného stacionára sv. Martina  v Kysaku. Tu prezentovali ľuďom so zdravotným postihnutím a seniorom informácie ohľadom kompenzácie sociálnych  dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, postupoch pri vybavovaní odkázanosti na sociálnu službu. V rámci stretnutia bol vytvorený priestor  aj na  individuálne poskytnutie sociálneho poradenstva jednotlivým prijímateľom sociálnych služieb.  V rámci diskusie odznelo od účastníkov aj  vyzdvihnutie činnosti a poďakovanie Slovenskému Červenému krížu
za jeho dlhoročnú  a všestrannú pomoc obyvateľom (100 rokov pôsobenia SČK na Slovensku).

Tešíme sa, že toto podujatie sa stretlo s pozitívnym ohlasom 23 účastníkov – klientov denného stacionára, zamestnancov i vedenia. Prejavili záujem o ďalšie podobné stretnutia.

Sociálne poradkyne SČK

11.09.2019

Ďalšie články