Workshop Valentínka – so ZŠ Požiarnická 3

Žiaci základnej školy Požiarnická 3 v Košiciach absolvujú workshopy prvej pomoci v rámci projektu Valentínka na našom územnom spolku SČK v rámci záujmového krúžku v utorky popoludní.

Fotky z realizácie workshopov prvej pomoci môžete nájsť na stránke: https://zspoziarnickake.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=668#gallery/668

Žiaci základnej školy Požiarnická 3 v Košiciach absolvujú workshopy prvej pomoci v rámci projektu Valentínka na našom územnom spolku SČK v rámci záujmového krúžku v utorky popoludní.

Ďalšie články