Workshopy v rámci grantu Valentínka odštartovali

Tento týždeň vďaka finančnej podpore spoločnosti FPT Slovakia, s.r.o. sa mohli začať realizovať v Dome Slovenského Červeného kríža workshopy pre nimi vybrané 3 základné školy s cieľom zvýšiť u žiakov povedomie poskytovania prvej pomoci.

Podľa naplánovaných aktivít jednotlivých škôl v rámci schválených projektov prvé skupiny žiakov absolvujú tak bezplatne s našimi skúsenými mládežníčkami ÚzS SČK Košice-mesto – Martinou, Sabínou a Veronikou workshopy na tému poskytnutie prvej pomoci zážitkovou formou v rozsahu 2 vyučovacích hodín:

08.10.2019: žiaci 1. stupňa ZŠ Požiarnická 3 v rámci záujmového krúžku Mladý záchranár

09.10.2019: žiaci 7.A ZŠ Hroncova 23

10.10.2019: žiaci 2. stupňa ZŠ Kežmarská 28 v rámci záujmového krúžku Záchranári

Termín realizácie aktivít je stanovený na obdobie 1.10.2019 – 31.12.2019 a školy taktiež získajú bezplatne odbornú literatúru o poskytovaní prvej pomoci, ktoré im ostanú v trvalom užívaní.

Workshopy na tému poskytnutie prvej pomoci v rámci grantu Valentínka odštartovali

Ďalšie články