Začíname týždeň dobrovoľníctva

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí prišli na akciu "Umývanie okien v SČK".

dňa 18.09.2018 v Slovenskom Červenom kríži na Komenského 19 v Košiciach.

Ďalšie články