Zátvor Jedálne SČK Košice

V dňoch 28.8., 30.8. a 31.8.2023 bude jedáleň Dobrá kuchyňa na adrese Slovenský Červený kríž, Komenského 19, Košice, zatvorená.

Tešíme sa na Vás opäť 4.9.2023. Ďakujeme za porozumenie.

Ďalšie články