Zbierka v rámci mládežníckeho projektu SPOLU TO ZVLÁDNEME (23.12.2022)

Tento rok sa naši mládežníci rozhodli zapojiť do výzvy Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.

Pripravili 8 krabičiek plné lásky, do ktorej dali niečo sladké, slané, teplé, mäkké, voňavé, na zábavu a zo srdca a tie odovzdali košickej koordinátorke. Aj vďaka našim mládežníkom sa na vianoce potešia darčekom seniori v Domovoch pre seniorov. 

Viac o projekte Spolu to zvládneme: https://redcross.sk/youth/projekt-spolu-to-zvladneme/

Viac info o projekte: https://www.kolkolasky.sk/