Zdravotné asistenčné služby

Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice – mesto ponúka možnosť poskytovania zdravotnej asistenčnej služby na rôznych športových, kultúrnych a firemných podujatiach. Jej cieľom je v prípade ohrozenia života a zdravia účastníkov poskytnúť prvú pomoc. Zákon 460/2007 Z.z. o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža  a o zmene a doplnení niektorých zákonov – § 5.

Povinnosť zabezpečiť zdravotnú asistenciu:

Každý usporiadateľ zhromaždenia s väčším  počtom osôb je povinný zabezpečiť zdravotnú asistenčnú službu.

Personálne zabezpečenie zdravotnej asistenčnej služby:

Ponúkame zdravotnú asistenciu zabezpečenú vyškoleným tímom v teréne (bez sanitného vozidla). Záchranársky tím tvorí minimálne:

  • 1 školiteľ prvej pomoci
  • 1 dobrovoľník

Materiálne vybavenie zdravotnej záchrannej služby:

  • zdravotnícka brašňa s vybavením, vysielačky a defibrilátor (AED), uniforma, tričko s logom SČK

Cenník:

 2 asistenti / 1 hod.  – 25,- €

  • objednávky v rozsahu minimálne 4 hodiny
  • sobota a noc (22.00 – 06. 00 hod.) + 30 %
  • nedeľa, sviatok + 50%

Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice – mesto nezodpovedá za kvalitu poskytnutej prvej pomoci, v prípade, že organizácia nezabezpečí potrebný počet záchranárov vzhľadom k počtu účastníkov na podujatí. Počet záchranárov odporúčame vopred konzultovať.

Kontakt: 0911 622 486; kurzy.ke@redcross.sk