Aj deti chcú vedieť zachraňovať!

V Materskej škole v Bohdanovciach prebiehala včera zaujímavá aktivita – naši dobrovoľní zdravotníci z radov Mládeže SČK pripravili ukážky prvej pomoci spojené s praktickým nácvikom.

Deti sa naučili ošetriť rany, resuscitáciu a aj to, ako privolať záchranku. Boli veľmi šikovné a veríme, že ak by sa niečo stalo, vedeli by čo majú robiť. Mnohí dospelí by si mohli vziať príklad. 

A ako je to s vami?

Vedeli by ste v prípade potreby pomôcť?! 

Prihláste sa na kurz prvej pomoci a dozviete sa viac!

 

V materskej škole v Bohdanoviach naši mládežníci trénovali s deťmi poskytovanie prvej pomoci.

Ďalšie články