Aj Materskej škôlke v Šemši záleží na vzdelávaní v prvej pomoci

Vedeniu Materskej škôlky v Šemši záleží na tom, aby ich deti vedeli čo je to prvá pomoc.

Dnes pre ne naši členovia Mládeže SČK pripravili ukážky prvej pomoci. Spolu so Soňkou a Marekom sa deti  naučili ošetrenie rán, zlomenín, ošetrenie človeka po podnutí včelou, ale aj to, ako rozpoznať úpal a poskytnúť prvú pomoc.

Okrem toho sa naučili rozoznávať aj telefónne čísla Integrovaného záchranného systému, a precvičili si aj samotné telefonovanie a privolanie pomoci. Detom sa ukážky i nácvik naozaj páčil a zaujalo ich to. Radosť z nového zážitku zdieľali s nimi aj naši mládežníci.

Veď je to naozaj radosť, keď sa niečo zmysluplné vydarí!

Vedeniu Materskej škôlky v Šemši záleží na tom, aby deti vedeli čo je to prvá pomoc.

Ďalšie články