1.10.2020 Kurz opatrovania detí

Uvažujete o novom povolaní? Máte vzťah k deťom? Stante sa opatrovateľkou detí. Uplatníte sa v jasličkách alebo ako súkromná opatrovateľka. Nemáte na to potrebné vzdelanie?  Pomôžeme vám!
 

Pripravíme Vás na nové, zaujímavé povolanie. Organizujeme akreditovaný Kurz opatrovania detí, po skončení ktorého môžete nájsť uplatnenie v detských jasliach alebo ako súkromná opatrovateľka detí.

Podmienky zaradenia do kurzu:

– dobrý zdravotný stav
– vek: od 18 rokov
– ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou
– pozitívny vzťah k deťom

Začíname 1. 10. 2020, končíme 25.11.2020. Prednášky popoludní od 15.00 hod.

Cena kurzu: 339 € (aj na splátky)

Pre evidovaných uchádzačov o zamestnanie je možnosť preplatenia kurzu prostredníctvom projektu REPAS (informujte sa na UPSVaR alebo u nás)

Prihláste sa mailom na: kosice-okolie@redcross.sk
alebo cez formulár alebo telefonicky na 0903 558 934, 055/62 20613, prípadne  osobne v Dome SČK na Komenského 19 v Košiciach (vyvýšené prízemie vpravo)