10. 4. 2019 KURZ OPATROVANIA DETÍ

Otvárame akreditovaný KURZ OPATROVANIA DETÍ. Ponúkame ho všetkým záujemcom o prácu s deťmi do 3 rokov a všetkým poskytovateľom sociálnych služieb – zriaďovateľom zariadení starostlivosti  o deti do troch rokov. Absolventi kurzu sa stanú  kvalifikovanými pracovníkmi aj pre prácu v jasliach.
 

Kurz opatrovania detí je určený všetkým záujemcom o prácu s deťmi do 3 rokov, ktorí zatiaľ nie sú odborne spôsobilí pre takúto prácu.

Podmienkou zaradenia do kurzu je:
– potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti vykonávať prácu opatrovateľky detí
– ukončené stredoškolské vzdelanie – maturitnou skúškou.

Kurz sa uskutoční v Dome SČK na Komenského 19 v Košiciach. Začiatok je 10. apríla 2019, predpokladané ukončenie kurzu je 10. júna 2019.

Uchádzači o zamestnanie vedení na UPSVaR si môžu uplatniť žiadosť o preplatenie kurzu prostredníctvom projektu REPAS (poradíme vám ako).

Prihláste sa na nižšie priloženom formulári "prihláška", budeme Vás kontaktovať.