13. 2. 2017 – Valentínska kvapka krvi 2017

Radosť a šťastie sa dávaním znásobuje. A viete, že šťastie máme aj v krvi? Podeľte sa s ním!

Valentínska kvapka krvi 2017

Radosť a šťastie sa dávaním znásobuje. A viete, že šťastie máme aj v krvi? Podeľte sa s ním!

V pondelok 13. februára 2017 Slovenský Červený kríž odštartuje kampaň Valentínska kvapka krvi a spolu s darcami krvi budeme zdieľať pocit šťastia.
S päťtýždňovou kampaňou sa spájajú mobilné odbery krvi, náborové workshopy či simulované odbery krvi vo všetkých väčších mestách a mnohých obciach Slovenska.
Cieľom kampane je rozšíriť rady pravidelných darcov krvi a získanie prvodarcov z radov mladých ľudí.
Partnermi tohtoročnej kampane SČK sú študenti Katedry marketingovej komunikácie, Lucka, Národná transfúzna služba SR a hematologicko-transfúzne oddelenia nemocníc. Valentínska kvapka krvi potrvá do 17. marca 2017.

Valentínska kvapka krvi je kampaňou Slovenského Červeného kríža a je zapísaná v registri ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva SR.

ODBERY V OKRESE KOŠICE OKOLIE:

24.02.2017 Kultúrny dom, SNP 48, Rozhanovce     od 07:30 do 10:00