13. 3. 2020 Kurz prvej pomoci – základný 8 hod.

Potrebujete kurz prvej pomoci? Pozývame vás do Domu SČK na Komenského 19 v Košiciach. 13.3. 2020 od 8.30 organizujeme základný kurz prvej pomoci v rozsahu 8 hodín.

Základný kurz prvej pomoci v rozsahu 8 hodín sa uskutoční dňa 13.3.2020 (piatok) od 8.30 hod. v Dome SČK na Komenského 19 v Košiciach – učebňa územného vspolku SČK Košice-okolie,  vyvýšené prízemie vpravo. Na kurz si doneste pohodlné oblečenie  a písacie potreby.

Cena kurzu: 20 €, platba je možná aj v hotovosti pred začiatkom kurzu, v prípade, že požadujete faktúru, zašlite nám objednávku s fakturačnými údajmi.

Prihláste sa cez formulár alebo mailom na kosice-okolie@redcross.sk, prípadne telefonicky na 055/6220613, 0904621488, 0903558934