13.5. – 5.6.2019 Pomáhame potravinami

Od 13.5.2019 do 5.6.2019 v pracovných dňoch denne vydávame potravinové balíky pre ľudí v núdzi.

 
Okres Košice-okolie je druhým najväčším okresom na Slovensku. Má 2 mestá a 112 obcí. Žije tu takmer 130 000 obyvateľov, z toho  asi 24 000 Rómov (v 64 osadách rôzneho typu). Miera nezamestnanosti v roku 2018 bola 12,12 %. Potravinovou pomocu pomáhame v tomto roku už druhou etapou. 
Do 5.6.2019  vydáme sociálne odkázaným viac ako 4800 balíkov potravín a takmer 2600 hygienickych balíčkov.